Wycieczka do rezerwatu przyrody
Dnia 17.02.2019 r., korzystając w ładnej pogody, młodzież udała się na wycieczkę do rezerwatu przyrody "Skałki Piekło pod Niekłaniem". Rezerwat położony jest na wschód od Niekłania Wielkiego, w gminie Stąporków. Został utworzony w 1959 r. w celu zachowania osobliwych form skalnych. Obejmuje powierzchnię ponad 6 ha lasu mieszanego z przewagą 200-letnich sosen i dębów, jednak największą wartość rezerwatu stanowią malownicze skałki wyrzeźbione przez procesy erozyjne w triasowych i dolnojurajskich piaskowcach. Skałki tworzą dwa oddzielne skupiska: wschodnie i zachodnie. Na długości kilkuset metrów znajduje się ciąg ostańców, przybierających nietypowe kształty, takie jak grzyby skalne, kominy czy kazalnice, osiągające wysokoœć od 2 do 8 m. Fantastyczne formy i ich ciemne zabarwienie były prawdopodobnie powodem powstania wielu legend oraz nazwy. "Skałki Piekło pod Niekłaniem" uznane są za najpiękniejszy rezerwat przyrody nieożywionej w województwie świętokrzyskim.