Dzień Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europejskiej. Z uwagi na fakt, iż w tym okresie młodzież realizująca obowiązek szkolny z naszej placówki przebywała na udzielonych przepustkach feryjnych, spotkanie w ramach promowania wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych zostało ustalone na dzień 20.02.2019r. Na wstępie pani Małgorzata Szewczyk powitała zgromadzoną młodzież oraz przekazała do odczytania list z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, treść którego zaprezentowała wychowanka Natalia Sałata. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród za udział w konkursach przeprowadzonych na terenie ośrodka. Pan Kamil Tomczyk wręczył dyplomy i upominki dla podopiecznych, którzy uczestniczyli w konkursie plastycznym na plakat dotyczący ochrony danych osobowych. Pierwsze miejsce zajęła wychowanka Natalia Sałata, drugie miejsce Samuela Kuracińska, trzecie miejsce Adrian Danielik. Za udział w Quizie sprawdzającym wiedzę ogólną dotyczącą ochrony danych osobowych nagrody i dyplomy wręczyła pani Małgorzata Szewczyk. Pierwsze miejsce zajął nieletni Kamil Czarnecki, drugie Joanna Kijańska, trzecie Amelia Kłoczko. W dalszej części spotkania zostały zaprezentowane filmy krótkometrażowe promujące bezpieczeństwo w sieci. Na koniec dla zgromadzonej młodzieży przedstawiono stronę internetową www.sieciaki.pl. Całemu spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera.