Międzyośrodkowy konkurs wiedzy pt. "AIDS nie wybiera – Ty możesz"
Dnia 28.02.2019 r. młodzież Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych uczestniczyła w międzyośrodkowym konkursie wiedzy pt. "AIDS nie wybiera – Ty możesz", który odbył się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kolonii Szczerbackiej. Celem konkursu było poszerzanie wiedzy na temat zakażeń HIV i choroby AIDS oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w życiu codziennym, promowanie odpowiedzialnych postaw oraz szacunku wobec siebie i innych. Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień. Naszą placówkę reprezentowali: Natalia Cisowska, Inez Ociepa i Jakub Chomiuk.