Muzyczny Festiwal Wartości
W dniu 2 marca 2019 roku nasza młodzież uczestniczyła w Muzycznym Festiwalu Wartości, który stanowił otwarcie III Edycji Projektu Campus Misericordiae – 2019. Festiwal – jak też Projekt CM – adresowany jest do wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośœrodków Socjoterapii na terenie Diecezji Radomskiej. Podczas festiwalu prezentowane były utwory promujące takie wartości jak: godność osoby, rodzina, więzi, relacja międzyludzka, poświęcenie itp. Naszą placówkę godnie reprezentowała Natalia Sałata oraz Wiktoria Blotko, które za swój występ otrzymały wyróżnienia. Gratulujemy naszym wychowankom i zachęcamy do udziału w dalszych przedsięwzięciach.