Powitanie wiosny
Nadejście wiosny to jedna z tych chwil w roku, na którą wszyscy czekają z niecierpliwieniem. Tradycyjnie jak co roku, w dniu 21 marca w naszej placówce obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Wszyscy spotkaliśmy się na boisku szkolnym, gdzie odbywały się liczne konkursy i zawody. Nie zabrakło również konkursu na najoryginalniejszą Marzannę. W tym celu, każda grupa wychowawcza przygotowała i zaprezentowała swoją Marzannę. Jak się okazało naszym wychowankom nie brakuje inwencji twórczej. Komisja, w której skład wchodził dyrektor - Marcin Białek, wicedyrektor – Jan Zając oraz kierownik ds. wychowawczych – Lidia Jamorek, oceniając pomysłowość wyłoniła zwycięzców:
- I miejsce otrzymała grupa IV,
- II miejsce grupa II,
- III miejsce grupa I.
Natomiast grupa III otrzymała wyróżnienie. Na koniec dnia wychowankowie za aktywny udział w konkursach zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.
Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy a organizatorom dziękujemy za mile zagospodarowany czas.