MOS/MOW Goździków
2014-2020

Prezentacja multimedialna dotycząca historii MOS i MOW w Goździkowie.

Z życia Ośrodka.ppt

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii powstał w dniu 01 września 2009 roku.
Pierwsza lokalizacja znajdowała się w Borkowicach, jednak ze względu na protesty społeczności lokalnej obiekt został przeniesiony i siedzibą Ośrodka w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 roku była Kolonia Ossa.
Od 1 września 2010 roku MOS zlokalizowany jest obecnej siedzibie w Goździkowie, przy ulicy Głównej 1 A, 26-434 Gielniów.