AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY I INTERNATU

1. KOŁA ZAINTERESOWAŃ:
- Koło fotograficzne,
- Koło informatyczne,
- Koło kulinarne,
- Koło plastyczne,
- Koło turystyczno-krajoznawcze,
- Koło sportowo-rekreacyjne,
- Koło majsterkowo-remontowe,
- Liga Ochrony Przyrody,
- Koło PCK,
- Dyskusyjny Klub Filmowy,
- Biblioteka.

2.SAMORZĄD SZKOLNY:
- Cisowska Natalia - przewodnicząca,


3. OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
- Mirosław Włodarczyk,
- Nina Kowalska.

4. Rzecznik Praw Ucznia:
- Justyna Wilk,
- Anna Malik