MOS/MOW Goździków
2014-2020
PRZETARGI:

Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie w roku 2020

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty - zał. nr 1 do zapytania

Wzór umowy - zał. nr 2 do zapytania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie w roku 2019

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty - zał. nr 1 do zapytania

Wzór umowy - zał. nr 2 do zapytania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaZakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie w roku 2018

Formularz oferty - zał. nr 1 do zapytania

Wzór umowy - zał. nr 2 do zapytania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie w roku 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie w roku 2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie w roku 2017

Załącznik nr 1 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty